Кой е идеалният мъж?

Кой е идеалният мъж? Идеалният мъж е този, който се прибира навреме, купува продукти, готви, мие съдовете, чисти жилището, занимава се с децата. Извод - идеалният мъж това е -  жена!
.........

Съпружеска двойка, която току що е разбрала, че ще стават родители пита доктора как трябва да процедират в sексуален планl.
Докторът отговаря:
- През първите три месеца няма никакви ограничения, през следващите три е необ
ходимо да подходите кучешки, а през оставащият период вълчи.
Мъжът недоумява:
- Вълчи, какво означава това?
- Това значи, отиваш до входа на бърлогата и виеш............
 ........

Sekс0патологът изнася лекция пред военни:
- Господа военни,  във всички групи от населението, бих желал да подчертая следните най-склонни към извършване на извънбрачен sекс: на първо място това са художниците, на второ са артистите,  трети  са военните. . .
 В залата един капитан става и казва:
- Е, при артисти и художници е ясно - артисти, бохеми, така да се каже, но при военните, защо е така? Аз съм бил с жена ми в продължение на 15 години и никога не съм й изневерил.
В залата се надига полковник с реплика:
- Ето заради такива задници ние военните сме на трето място. . .

.........

- Ако трябва да се направи нещо, извикайте  китайците,
ако трябва да се направи нещо невъзможно, извикайте руснаците,
ако трябва да се  направи нещо да заработи, извикайте немците
- А американците?
- Тях не е нужно да ги викаш, те сами ще дойдат.....