Кои са двете неща, които се намират най-трудно?

Попитали радио Ереван:
- Кои са двете неща, които се намират най-трудно?
- Най-трудно се намират четвърти за белот и втори за sекс....


Говорят си лъвът и бикът, полегнали под сянката на едно вековно дърво и по едно време лъвът казва:
- Хайде, аз  ще тръгвам, че жената жив ще ме одере.
- Ха-ха- царят  на животните го е страх от жена му - отговорпил бикът. Ще умра от смях! Мен от жената не ми пука, ... ама хич.
- Да, - отговорил лъвът, - и моята жена да беше крава и на мен нямаше хич да ми пука.....
.....

Седят лъвът и лъвицата и кротко дремят. Минава заекът и тряс два шамара на лъва и хуква да бяга. Лъвицата:
- Съпруже стигни го и го изяж!
- Абе, играе му се, нали е малък и палав....не, няма да го гоня...
- Добре ти си знаеш - примирила  се лъвицата.
На следващия ден заекът повтаря закачката си, на третия ден пак същото. Лъвицата не издържала и подгонила заека. След не голямо преследване заекът изведнъж минал през една тръба, опитала се да мине през нея и лъвицата, но се заклещила. Минал заекът отзад на лъвицата и я изплющял десетина пъти...
Прибира се лъвицата при лъва оклюмана, с подвита опашка и просълзена. Лъвът я пита:
- Какво стана? На тръбата ли те заведе заекът?