Ще видите, че е съвсем просто.Срещат се две блондинки:
- Знаеш ли вчера си направих тест за бременн0ст-разказва едната.
- И как беше, въпросите трудни ли бяха.....-пита другата.
......Две блондинки говорят на летището, гледайки самолети:
- Скъпа, как терористите успяват да откраднат самолети - виж колко са големи.
- Ооо, глупачка- нима не виждаш, че веднага след като излетят в небето, колко малки стават...
.....

Блондинка и адвокат седят в самолета. Адвокатът предлага на момичето да играят една проста игра - да не се отегчават. Момичето отказва под предлог, че е уморена и иска да спи. Адвокатът настоява да играят:
- Ще видите, че е съвсем просто. Ще ви задам един въпрос, ако не знаете отговора, ми плащате $ 5, и обратното.
Тя отново отказва.
- Добре, - каза адвокатът. - Промяна на правилата: ако не мога да отговоря на въпроса ви, аз ще ви платя $ 500 и обратното - вие на мен само пет.
Момичето се съгласява. Адвокатът пита колко мили е разстоянието между Земята и Луната. Момичето не може да отговори, дава му 5 $ и го пита на свой ред:
- Какво е това нещо, което отива нагоре по хълма на три крака, а се връща на четири?
Адвокатът мисли дълго, включва лаптопа и се опитва да намерят нещо полезно в интернет, а след това се обажда на приятелите си - напразно. Два часа по-късно, блондинката се събужда и той дава в ръцете й 500$. Тя ги прибира и отново се приготвя да спи. Той я побутва и пита:
- И какъв е отговорът?
Тя тихо отваря чантата си, дава на адвоката $ 5 и заспива.