Странно облекло!

Попитали един известен човек:
- Кажете как предпочитате да се облича жена ви?
Отговора бил съвсем крътък:
- Бързо!